A A A
 
Skip Navigation LinksStrona główna»Zapytania ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU SPRZĘTU, URZĄDZEŃ, SAUN I GROTY SOLNEJ DLA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
I USŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU:
„Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju”
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Data publikacji 07.12.2018 r.

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Zapytanie ofertowe 

 


WYNIK PRZETARGU
Data publikacji 08.01.2019 r.
 
Informacja o wybranym wykonawcy